Zgoda

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), niniejszym informujemy, że Agencja Cateringowa Party Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Rakowieckiej 36, może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

 

W związku z tym, Administrator informuje, że:

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji usług cateringowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach handlowych lub marketingowych.
 2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane w formie archiwalnej przez okres 3 lat od wykonania usługi lub krócej, na wyraźnie żądanie osoby będącej właścicielem danych.
  Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
 4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);
 8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi cateringowej.
 9. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: rodo@party.com.pl.   

  Komentarze


  (C) 2019 Party. Kanapki Warszawa, Bankiety, Catering Warszawa, Torty okazjonalne Warszawa. Polityka prywatności. Działania CSR
  W związku z pandemią COVID-19, firma otrzymała wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR